ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇ-ಸ್ಯಾಪ್

 esap
 
         

               ಇ-ಸ್ಯಾಪ್, ಎಂಬುದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಯಾಮದಡಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಂಶ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ತಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಜ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳಾದ ಮೊಬೈಲ್, ಕರಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೋಡಿಕರಿಸಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.

                ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೀಡೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಮಾಣೀಕರಿಸಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೀಟ/ರೋಗ/ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ  ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ರೈತೋಪಯೋಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

                ಪೀಡೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ದ್ವಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿ ನೈಜ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಬು ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದಾದರೆ, ದೇಶದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕರಯಂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ  ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಡಿ ಬಳಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

                ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ  ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಅಡತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇ-ಸ್ಯಾಪ್, ಪೀಡೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ರೇಖೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಏಕೈಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇ-ತಂತ್ರಾಂಶವು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇ-ಸ್ಯಾಪ್‍ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೆ, ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮುಖೇನ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

                ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಮೂಲಕ 2012 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು, ತದನಂತರ ಜನವರಿ 2013 ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ, 40 ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,00,000 ರೈತರು ಈ ತಂತ್ರಂಶದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

                ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರಿನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತಿಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಯಾಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ  ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

 

 

For Further Details Contact: 

prabhuraj

ಡಾ. ಪ್ರಭುರಾಜ ಎ.,

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೃಷಿ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,

ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಮೊ: 9480396607

ಮಿಂಚಂಚೆ: prabhusha2014@uasraichur.edu.in; prabhusha2014@gmail.com

 
watch vedio about eSAP: https://www.youtube.com/watch?v=MZIaZ1PJuno
 
Kannada English Brocher click here
https://drive.google.com/open?id=1GXs_RKAio0rbK3rORJR9kiZiGrT-GUPI
 

 

 

eSAP Privacy Policy :

Privacy Policy

(Updated at July 14th, 2023)

 

eSAP INDIA (“we,” “our,” or “us”) is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy explains how your personal information is collected, used, and disclosed by eSAP INDIA.

This Privacy Policy applies to our app, and its associated subdomains (collectively, our “Service”) alongside our application, eSAP INDIA. By accessing or using our Service, you signify that you have read, understood, and agree to our collection, storage, use, and disclosure of your personal information as described in this Privacy Policy and our Terms of Service.

  

Definitions and key terms

To help explain things as clearly as possible in this Privacy Policy, every time any of these terms are referenced, are strictly defined as:

 

 • Cookie: small amount of data generated by a website and saved by your web browser. It is used to identify your browser, provide analytics, remember information about you such as your language preference or login information.
 • Company: when this policy mentions “Company,” “we,” “us,” or “our,” it refers to University of Agricultural Sciences, Raichur, (UAS Campus, Lingsugur Road, Raichur-584104, Karnataka (India)), that is responsible for your information under this Privacy Policy.
 • Country: where eSAP INDIA or the owners/founders of eSAP INDIA are based, in this case is India
 • Customer: refers to the company, organization or person that signs up to use the eSAP INDIA Service to manage the relationships with your consumers or service users.
 • Device: any internet connected device such as a phone, tablet, computer or any other device that can be used to visit eSAP INDIA and use the services.
 • IP address: Every device connected to the Internet is assigned a number known as an Internet Protocol (IP) address. These numbers are usually assigned in geographic blocks. An IP address can often be used to identify the location from which a device is connecting to the Internet.
 • Personnel: refers to those individuals who are employed by eSAP INDIA or are under contract to perform a service on behalf of one of the parties.
 • Personal Data: any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.
 • Service: refers to the service provided by eSAP INDIA as described in the relative terms (if available) and on this platform.
 • Third-party service: refers to advertisers, contest sponsors, promotional and marketing partners, and others who provide our content or whose products or services we think may interest you.
 • App/Application: eSAP INDIA app, refers to the SOFTWARE PRODUCT identified above.
 • You: a person or entity that is registered with eSAP INDIA to use the Services.

 

 

What Information Do We Collect?

You have to enter your mobile number and OTP to authenticate that you are the registered user.

We also collect information from mobile devices that are necessary for providing the services:

 • Location (GPS): Location data helps to create an accurate representation of the crop health problems, and this can be used to bring more targeted and relevant services to potential customers.
 • Camera (Pictures): Granting camera permission allows the user to capture pictures straight from the app, which is used to validate the crop health problem faced by the customer.

  

When does eSAP INDIA use end user information from third parties?

eSAP INDIA does not collect/use/share any End User Data from third parties.eSAP INDIA collects only such End User data that aredirectly providedthrough the app.

  

When does eSAP INDIA use customer information from third parties?

eSAP INDIA does not collect any customer information from third parties. Third party information is also not used to verify the customer details in any manner.

  

Do we share the information we collect with third parties?

Being a State Agricultural University, we may share the information that we collect, both personal and non-personal, with government organizations or among organizations indicated by the government.

 

We may engage trusted third-party service providers to perform functions and provide services to us, such as hosting and maintaining our servers and the app, database storage and management, e-mail management, and customer service. We will likely share your personal information, and possibly some non-personal information, with these third parties to enable them to perform these services for us and for you.

 

We may share portions of our log file data for analytics purposes with third parties such as application developers. If your IP address is shared, it may be used to estimate general location and other technographics such as connection speed, whether you have visited the app in a shared location, and type of the device used to visit the app.

 

We may also disclose personal and non-personal information about you to government or law enforcement officials or private parties as we, in our sole discretion, believe necessary or appropriate in order to respond to claims, legal process (including subpoenas), to protect our rights and interests or those of a third party, the safety of the public or any person, to prevent or stop any illegal, unethical, or legally actionable activity, or to otherwise comply with applicable court orders, laws, rules and regulations.

  

Where and when is information collected from customers and end users?

eSAP INDIA will only collect personal information that you submit to us directly through the app.

 

How Do We Use The Information We Collect?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

 • To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs)
 • To improve our app (we continually strive to improve our app offerings based on the information and feedback we receive from you)
 • To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs)

  

How Do We Use Your Email Address?

We do not collect your email address, either directly or indirectly, through the app.

  

How Long Do We Keep Your Information?

We keep your personal information only so long as we need it to provide eSAP INDIA to you and fulfill the purposes described in this policy. This is also the case for anyone that we share your information with and who carries out services on our behalf. When we no longer need to use your information and there is no need for us to keep it to comply with our legal or regulatory obligations, we’ll either remove it from our systems or depersonalize it so that we can't identify you.

  

How Do We Protect Your Information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. We cannot, however, ensure or warrant the absolute security of any information you transmit to eSAP INDIA or guarantee that your information on the Service may not be accessed, disclosed, altered, or destroyed by a breach of any of our physical, technical, or managerial safeguards.

  

Could my information be transferred to other countries?

eSAP INDIA is incorporated in India. Information collected via our app, through direct interactions with you, or from use of our help services may be transferred from time to time to our offices or personnel, or to third parties, located throughout the world, and may be viewed and hosted anywhere in the world, including countries that may not have laws of general applicability regulating the use and transfer of such data. To the fullest extent allowed by applicable law, by using any of the above, you voluntarily consent to the trans-border transfer and hosting of such information.

  

Is the information collected through the eSAP INDIA Service secure?

We take precautions to protect the security of your information. We have physical, electronic, and managerial procedures to help safeguard, prevent unauthorized access, maintain data security, and correctly use your information. However, neither people nor security systems are foolproof, including encryption systems. In addition, people can commit intentional crimes, make mistakes or fail to follow policies. Therefore, while we use reasonable efforts to protect your personal information, we cannot guarantee its absolute security. If applicable law imposes any non-disclaimable duty to protect your personal information, you agree that intentional misconduct will be the standards used to measure our compliance with that duty.

  

Can I update or correct my information?

The rights you have to request updates or corrections to the information eSAP INDIA collects depend on your relationship with eSAP INDIA.

 

Customers have the right to request the restriction of certain uses and disclosures of personally identifiable information as follows. You can contact us in order to (1) update or correct your personally identifiable information, or (2) delete the personally identifiable information maintained about you on our systems (subject to the following paragraph), by cancelling your account. Such updates, corrections, changes and deletions will have no effect on other information that we maintain, or information that we have provided to third parties in accordance with this Privacy Policy prior to such update, correction, change or deletion. To protect your privacy and security, we may take reasonable steps to verify your identity before granting you profile access or making corrections. You are responsible for maintaining the secrecy of your account information at all times.

 

You should be aware that it is not technologically possible to remove each and every record of the information you have provided to us from our system. The need to back up our systems to protect information from inadvertent loss means that a copy of your information may exist in a non-erasable form that will be difficult or impossible for us to locate. Promptly after receiving your request, all personal information stored in databases we actively use, and other readily searchable media will be updated, corrected, changed or deleted, as appropriate, as soon as and to the extent reasonably and technically practicable.

 

If you are an end user and wish to update, delete, or receive any information we have about you, you may do so by contacting the organization of which you are a customer.

  

Personnel

If you are aeSAP INDIA worker or applicant, we collect information you voluntarily provide to us. We use the information collected for Human Resources purposes in order to administer benefits to workers and screen applicants.

 

You may contact us in order to (1) update or correct your information, (2) change your preferences with respect to communications and other information you receive from us, or (3) receive a record of the information we have relating to you. Such updates, corrections, changes and deletions will have no effect on other information that we maintain, or information that we have provided to third parties in accordance with this Privacy Policy prior to such update, correction, change or deletion.

  

Sale of Business

As a State Agricultural University, we are not engaged in any business activity arising from transfer of the assets of eSAP INDIA.

  

Affiliates

We may disclose information (including personal information) about you to our Corporate Affiliates. For purposes of this Privacy Policy, "Corporate Affiliate" means any person or entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with eSAP INDIA, whether by ownership or otherwise. Any information relating to you that we provide to our Corporate Affiliates will be treated by those Corporate Affiliates in accordance with the terms of this Privacy Policy.

  

Governing Law

This Privacy Policy is governed by the laws of India without regard to its conflict of laws provision. You consent to the exclusive jurisdiction of the courts in connection with any action or dispute arising between the parties under or in connection with this Privacy Policy.

The laws of India, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Agreement and your use of the app. Your use of the app may also be subject to other local, state, national, or international laws.

By using eSAP INDIA or contacting us directly, you signify your acceptance of this Privacy Policy. If you do not agree to this Privacy Policy, you should not engage with our app, or use our services. Continued use of the app, direct engagement with us, or following the posting of changes to this Privacy Policy that do not significantly affect the use or disclosure of your personal information will mean that you accept those changes.

  

Your Consent

We've updated our Privacy Policy to provide you with complete transparency into what is being set when you visit our site and how it's being used. By using our eSAP INDIA, registering an account, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

  

Links to Other Websites

This Privacy Policy applies only to the Services. The Services may contain links to other websites not operated or controlled by eSAP INDIA. We are not responsible for the content, accuracy or opinions expressed in such websites, and such websites are not investigated, monitored or checked for accuracy or completeness by us. Please remember that when you use a link to go from the Services to another website, our Privacy Policy is no longer in effect. Your browsing and interaction on any other website, including those that have a link on our platform, is subject to that website’s own rules and policies. Such third parties may use their own cookies or other methods to collect information about you.

  

Cookies

eSAP INDIA does not use any "Cookies" to identify the areas of our app that you have visited.

  

Kids' Privacy

We do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If You are a parent or guardian and You are aware that Your child has provided Us with Personal Data, please contact Us. If We become aware that We have collected Personal Data from anyone under the age of 13 without verification of parental consent, We take steps to remove that information from Our servers.

  

Changes To Our Privacy Policy

We may change our Service and policies, and we may need to make changes to this Privacy Policy so that they accurately reflect our Service and policies. Unless otherwise required by law, we will notify you (for example, through our Service) before we make changes to this Privacy Policy and give you an opportunity to review them before they go into effect. Then, if you continue to use the Service, you will be bound by the updated Privacy Policy. If you do not want to agree to this or any updated Privacy Policy, you can delete your account.

  

Third-Party Services

We may display, include or make available third-party content (including data, information, applications and other products services) or provide links to third-party websites or services ("Third- Party Services").

 

You acknowledge and agree that eSAP INDIA shall not be responsible for any Third-Party Services, including their accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect thereof. eSAP INDIA does not assume and shall not have any liability or responsibility to you or any other person or entity for any Third-Party Services.

Third-Party Services and links thereto are provided solely as a convenience to you and you access and use them entirely at your own risk and subject to such third parties' terms and conditions.

  

Contact Us

Don't hesitate to contact us if you have any questions.

 • Via Email: esapuasrgok@gmail.com
 • Via Phone Number: +919480396607

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-07-2023 01:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080