ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

Recruitment of Officers at UAS Raichur 2022 - Notification - Application - and Scorecard

List of candidates appeared for verification and marks obtained in written Practical Test for the post of Fisherman

List of candidates appeared for verification and marks obtained in written Practical Test for the post of Fisherman

List of candidates appeared for verification and marks obtained in written Practical Test for the post of Fisherman

IPGRS Platform to Register Citizens Grievances (Integrated Public Grievance Redressal System)

List of Eligible candidates and are informed to attend the personal interview on 24-03-2022 at Directorate of Research UAS Raichur

Non Teaching Staff Seniority List of UAS Raichur Local and Non Local candidates as on 31/12/2021

Original document verification for the post of Fisherman's of Kalyana Karnataka candidates in 1:5 ratio in UAS Raichur

Appointment of JRF's on temporary basis at College of Agriculture, Raichur

Appointment of SRF on temporary basis at PRFQAL UAS Raichur

Kalyana Karnataka region Fisherman's recruitment practical examination result of UASR

Open Counselling Notification and Application for Left over seats of UG degree programmes (AIEEA-2022, ICAR & KCET -2022) from 16-03-2022 to 19-03-2022

Tender No. 17 - Notification on Scientific, Seed Processing Equipment's, Drip System and other materials etc

"Walk-in Counselling (Mop-up Round)" for filling of Vacant Seats of KFU-PGCET-221-22

Notification, Application and Sponsorer letter for PG Admission under NRI vacant seats for the year 2021-22

Filling up of Asst Professor of Horticulture Post on contract basis under College of Agriculture Raichur dated 17-02-2022

Appointment of SRF on temporary basis at Plant Pathology division ZARS, Kalaburagi dated:10-02-2022

One more additional seat for "Walk-in_Counselling (Mop-up Round) for Filling of vacant seats of PG ICAR AIEEA - 2021

"Walk-in Counselling (Mop-up Round)" for Filling of vacant seats of PG ICAR AIEEA-2021 -reg

Walk-in Counselling (Mop up Round) for Filling of vacant seats of PG ICAR AIEEA-2021-- reg.

Applications are invited for temporary positions(Consultant, SRF & PA) under WDPD Project in UAS, Raichur

2nd National Conference on NEP 2020 for Comprehensive Transformation in Agricultural Education Date: 15th & 16th March 2022 Under NAHEP

Teachers Seniority list Both Local & non Local Candidates of UAS Raichur as on 31 12 2021

PG NRI quota admission-application date extended 2021-22 upto 04-02-2022

NRI ಕೋಟಾ 2021-22 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ UG ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

Commencement of UG offline classes for the academic year 2021-22

Commencement of PG offline classes commonly for the academic year 2021-22.

Appointment of SRF on temporary basis at PRFQAL LAB UAS Raichur dated: 12-01-2022

CAS 2006 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು - date: 12-01-2022

ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲದವರ (ಮಿಕ್ಕುಳಿದವರ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 2021

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ-ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2021-22

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2021-22

UG NRI Quota Admission- Notification-Application and other details-2021-22

2021-22 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ

ಕೃವಿವಿ ರಾಯಚೂರಿನ 11 ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ದಿನಾಂಕ : 29-11-2021 ರಂದು ಜರುಗುವುದು

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಹ್ವಾನ

ಯುಜಿ ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಯುಜಿ ಕೃಷಿಕ ಕೋಟಾ ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2021-22

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹಾಯಕರು / ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 2020-21

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 2020-21

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 2020-21

2020-21 ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 21.08. 2021

ಡಿಪ್ಲೋಮ (ಕೃಷಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರಿಕೆ 2021-22

ಡಿಪ್ಲೋಮ (ಕೃಷಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ (ಕೃಷಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಟೆಂಡರ್ 05 17.08.2021

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 09.08.2021

ಯುಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ (ಆನ್‌ಲೈನ್) ಎರಡು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 10-11 2021 ರಿಂದ

ಈ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 29.07.2021

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ

ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 2 08 07 2021

ಕೃಷಿ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಕೀಟ ಶಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಫೆಲೋ ನೇಮಕಾತಿ

ಕೃ ವಿ ವಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಂಜೂರು

ಕೃ ವಿ ವಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಐಸಿಎಆರ್ ಮಾನ್ಯತೆ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಕೆ ನ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏ ಅಯ್ ಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ

11 ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ -12.03.2021

ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮರು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಯಲ್ಲಿ, ಅರೆ ಕಾಲಿಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಕುರಿತು

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೇಸಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ತಜ್ಞರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 01-03-2021

ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ

ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲದವರ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ 28-08-2020 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ).

ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ¸ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿನಾಂಕ 28-08-2020 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ).

2020-21 ಕೃಷಿ ಪದವಿಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಕೋಟಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ಕೃಷಿ ಪದವಿಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಕೋಟಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ಕೃಷಿ ಪದವಿಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಕೋಟಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

Short certificate training course on “E-resources, E-learning and IoT” for Faculty of UAS, Raichur

2020-21 ಕೃಷಿ ಪದವಿಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಕೋಟಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

2020-21 ಕೃಷಿ ಪದವಿಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಕೋಟಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮ(ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ) ಪದವಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Commencement of offline classes to the I year I semester UG Degree programmes from 15.02.2021

ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃವಿವಿ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆತಿದೆ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಓಜಿಪಿಎ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೃವಿವಿ, ರಾಯಚೂರಿನ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಮಗ್ರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ. 28.08.2020 ರಂತೆ ಇದ್ದಂತೆ)

ಕೃಷಿ ಕರ ಕೋಟಾದಡಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್-2020 ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶಾತಿ-2020-21

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾಲ್ಕು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು -ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನ ಬೀಜಗಳ ಲಬ್ಯತೆಗಳ ವಿವರ 2020

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೃಷಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಲಾಖಾ ದಾಖಲೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080