ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ

 


ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ. ಗೌಡಪ್ಪ

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕೃವಿವಿ., ರಾಯಚೂರು

ಫೋ: 08532-220152

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 08532-220152

ಮಿಂಚಂಚೆ: de@uasraichur.edu.in

ಜಾಲತಾಣ: uasraichur.edu.in

ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ

         ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ. ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಸ್ಥಿರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು.
 • ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಲು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು.
 • ರೈತರಿಗೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರರುಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ನೂತನ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ತ ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 • ರೈತರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ, ಕಸಿಗಿಡಗಳು, ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು (ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ).
 • ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

                    ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮುಂಚೂಣಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಸಾಚರಣೆ, ರೈತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಮೇಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ 7 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂದಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ, ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ತಾಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಮುಂಗಾರು-ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ವಿಸ್ತರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋದನಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ, ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪುನಃ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು.

 ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಘಟಕ / ವಿಭಾಗಗಳು

 1. ಭಾ.ಕೃ.ಅ.ಪ.-ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು
 2. ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು
 3. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲ

 

 

Krishi Vigyana Kendra

 Indian Council of Agricultural Research, New Delhi sponsored 7 ICAR- KVKs which are working in different locations of the University of Agricultural Sciences, Raichur namely, Kalaburagi, Raddewadagi, Ballari, Gangavati, Bidar, Raichur and Kawadimatti. They are mainly involved in conducting on farm testing, on and off campus training programmes, frontline demonstrations and other extension activities reaching the farmers at grassroot level thereby achieving transfer of technologies generated by University and also other SAUs, ICAR institutes etc. KVKs are working in coordination with agriculture and other development departments thereby acting as district level knowledge and human resource centre in agriculture and alied sciences, benefiting the rural farmers.

Sl. No.

Name of the centre

Details of the Head

Year of Establishment

1

Krishi Vigyana Kendra, Bidar

Janwada Road Post Box No. 58 Bidar – 585 401

Dr. Sunilkumar. N. M.

e-mail: pckvkbidar@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696317

1985

2

Krishi Vigyana Kendra, Raichur

University of Agricultural Sciences, Raichur, Lingasugur Road, Raichur - 584101

Dr. Prahalad

e-mail: pckvkraichur@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696315

1994

3

Krishi Vigyana Kendra, Hagari (Ballari)

ICAR Krishi Vigyan Kendra, Hagari Bellary District, 583111

Dr. Govindappa M.R

e-mail: pckvkballari@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696317

1995

4.

Krishi Vigyana Kendra, Kalaburagi

Agricultural Research Station, Aland Road, Dist. Kalaburagi

Dr. Raju G. Teggelli

e-mail: pckvkkalaburagi@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696315

1999

5.

Krishi Vigyana Kendra, Gangavathi (Koppal)

ARS Campus, Kanakagiri Raod, Gangavathi - 583227

Dr. Raghavendra Yaligar

e-mail: pckvkkoppal@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696316

2004

6.

Krishi Vigyana Kendra, Raddewadagi (Kalaburagi-II)

NH 218, At Post Raddewadagi, Taluka – Jewargi 585 310, District – Kalaburagi

Dr. Manjunatha N.

e-mail: pckvkraddewadagi@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696348

2012

7.

Krishi Vigyana Kendra, Kawadimatti (Yadgir)

Agriculture Research Station Campus

Kawadimatti – 585 224

Dr. Jayaprakash Narayan.

e-mail: pckvkkawadimatti@uasraichur.edu.in

Mobile: 9480696349

2017

--

Details of the Projects operating at KVKs/AEECs :

Sl.No.

Title of the Project

Funding Agency

1.       

Drone Technology Demonstration at UAS, Raichur

ATARI

2.       

Natural Farming Project

ATARI

3.       

Agricultural waste Management using Vermicomposting technology swachhata Action Plan

ICAR-ATARI Bangalore

4.       

DAESI Programme KVK Bidar

Manage Hyderabad and Daesi Dealers

5.       

Bio Fuel Unit KVK Bidar

KSBEDB Bengaluru KSBEDB

6.       

NICRA Project

CRIDA - Hyderabad

7.       

DAESI

MANAGE- Hyderabad

8.       

RKVY-Processing and Value Addition of Horticultural produce of north-Eastern Karnataka

RKVY

9.       

DAMU under GKMS Project

(ICAR in collaboration with IMD)

IMD, Delhi

10.   

NFSM on pulses (Chickpea)

ATARI, Benguluru

11.   

NMOOP on oilseeds (Groundnut)

ATARI, Benguluru

12.   

Efficacy of FIN 2301 against the gram pod borer (Helicoverpaarmigera), pod fly (Melanagromyzaabtusa) in redgramand  efficacy of FIN 2301 against green semiloopers (Chrysodeixisacuta), stem fly (Melanagromyzaspp.), girdle beetle (Obereopsisbrevis) and tobacco caterpillar (Spodopteralitura) in soyabean.

FMC India Pvt. Ltd.,

13.   

Assessing dietary diversity, consumption pattern and nutritional security in nutri-smart villages – A step towards vocal for local

ATARI, Benguluru

14.   

Popularisation of Cashew Cultivation in non-traditional area, Hadagali

Directorate of Cashew & Cocoa Development Board, Kocchi, Kerala

15.   

Bio-fuel Research, information and demonstration centre (BRIDC) at AEEC, Hadagali (Contractual Basis)

Karnataka State Bioenergy Development Board, Bengaluru

--

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-08-2023 02:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080